ADVIES

Wij ondersteunen organisaties met advies als het beter kan. Bijvoorbeeld voor of tijdens een reorganisatie of een fusie; bij het doorvoeren van nieuwe of verbeterde processen; bij het maken van de omslag naar een meer klantgerichte organisatie.

Daarbij kijken wij sterk naar:

  • de missie, de doelstellingen, de strategie en de systemen van de organisatie;
  • de klantgerichtheid van de organisatie;
  • de behoeften van de afnemers;
  • de kracht van het personeel en hun betrokkenheid;
  • de in- en externe communicatie.

Wij maken ons sterk voor commitment bij alle betrokkenen. Veranderbereidheid ontstaat alleen wanneer jij je betrokken voelt bij de nieuwe koers en dat geldt natuurlijk ook voor de andere betrokkenen. Daarom is het goed om helder voor ogen te hebben waar wij nu staan en waar wij naartoe willen. De missie en visie zijn hierin richtinggevend. Wij vinden het mooi om te zien over hoeveel veerkracht mensen beschikken, als ze geloven in het nut van de verandering, de gevolgen overzien en zich betrokken voelen bij de realisatie. Een succesvolle verandering staat daarom nooit op zich, maar is een samenspel van alle belanghebbenden. Duidelijke doelstellingen op organisatie- en persoonsniveau bieden de noodzakelijke helderheid. Dit èn zorgvuldige en tijdige communicatie zorgen ervoor dat de ingezette verandering een succes wordt.