Accreditatietrajecten

Een accreditatietraject heeft veel impact op een opleidingsinstelling. Hoewel het een ingrijpend proces is, kan een (verplichte) kritische blik op de eigen organisatie goed uitpakken. Als gevolg van de analyse worden vaak veranderingen doorgevoerd, die de organisatie beter voorbereiden op het (toekomstige) krachtenveld waarvan zij deel uit maakt. Voor het zover is, kost het een opleiding veel tijd en energie om de organisatie op een visitatie voor te bereiden. Zelfs bij opleidingen waar structureel aan kwaliteit wordt gewerkt, is de voorbereiding intensief. Het is dikwijls lastig om de dagelijkse gang van zaken niet uit het oog te verliezen.

Als een accreditatietraject op de juiste wijze wordt aangepakt kan het leiden tot acceleratie. Een versnelling van de verandering. De veranderingen komen de opleiding, haar docenten en studenten ten goede.

Kenmerkend voor onze aanpak is dat wij verder gaan dan het achterhalen van de benodigde informatie en het schrijven van het aanvraagdossier of zelfevaluatierapport. Een mooi geformuleerd dossier kan een gebrek aan richting en betrokkenheid namelijk niet maskeren. Wij zijn tevreden als de organisatie structureel is verbeterd, alle leden van de organisatie dezelfde koers varen en - heel belangrijk - zich herkennen in het rapport. Om dat te bereiken, betrekken wij medewerkers actief.

Samen met jou bespreken wij op welke manier wij het beste kunnen bijdragen. Wij kunnen op drie manieren ondersteuning bieden:

Redactie

Het redigeren of opstellen van een consistent en samenhangend aanvraagdossier of zelfevaluatierapport.

Procesbegeleiding

Het begeleiden van het proces om een aanvraagdossier samen te stellen en de daarmee samenhangende veranderingen in de organisatie door te voeren.

Projectmanagement

Projectmanagement van het accreditatietraject.                     Download PDF